„EKOPOZYTYWNE INWESTYCJE W ROD – EKOLOGIA W OBIEKTYWIE” konkurs fotograficzny

piątek, 10 listopada 2023

1.     Organizatorem konkursu ekologicznego pn.: „EKOPOZYTYWNE INWESTYCJE W ROD – EKOLOGIA W OBIEKTYWIE” zwanego dalej Konkursem jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn.: „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
2.     Celem konkursu jest szerzenie wiedzy na temat ekologii wśród użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Celem konkursu będzie również promocja proekologicznych działań i rozwiązań wdrażanych indywidualnie przez członków ROD, służących adaptacji do zmian w klimacie, w tym ograniczaniu zużycia wody, retencjonowaniu wody deszczowej, segregacji odpadów, mikroinwestycjom służącym racjonalnemu gospodarowaniu produktami, dbaniu o czyste powietrze, popularyzacji upraw ekologicznych, itp.
3.     Uczestnicy konkursu:
Konkurs dedykowany jest działkowcom ROD, tj. osobom dorosłym posiadającym działki rekreacyjne na terenie ROD w Tomaszowie Mazowieckim.

4.     Zgłoszenie:
Zgłoszenie udziału w konkursie następuje z chwilą złożenia przez uczestnika konkursu w siedzibie Urzędu Miasta Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu „Karty zgłoszenia”, stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu, wypełnionej przez właściciela działki, opatrzonej pieczątką oraz podpisem członka zarządu ROD wraz z min. 3 fotografiami (w formacie 10x15) lub fotografiami w formacie elektronicznym (rozdzielczość min. 1024x768) na nośniku lub na adres mailowy: marika.plichta@tomaszow-maz.pl „Kartę zgłoszenia” można pobrać ze strony internetowej www.tomaszow-maz.pl lub www.rozwojlokalny.tomaszow-maz.pl lub bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska i Klimatu, ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, budynek D, I piętro.

1.     Terminy:
•        przyjmowanie „Kart zgłoszenia” od 13.11.2023 r. do 27.11.2023r.,
•        ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas wydarzenia promującego projekt pn.: „ARENA ŚWIĄTECZNEJ ENERGII” w dniu 2 grudnia 2023 roku na placu Kościuszki.
2.     Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz o dokładnym terminie wręczenia nagród przez Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
Wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

 

red. Izabela Młynarczyk

Strony w dziale: