Dostępność

Tomaszów Mazowiecki – miasto gotowe na rozwój i wrażliwe na potrzeby mieszkańców

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje poprawę poziomu infrastruktury miejskiej w zakresie dostępności oraz  poprawę poziomu usług oraz dostępności informacyjno - komunikacyjnej w Urzędzie Miasta, jak również w jednostkach podległych i w przestrzeni publicznej. Jest to działanie wynikające z wprowadzonych przepisów prawa, ale jednocześnie jego szeroki zakres wskazuje na otwartość samorządu na problemy osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki dotychczasowej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz bogatemu doświadczeniu w realizacji zadań np. na rzecz osób niepełnosprawnych, rodzin z dziećmi miasto może zaplanować szereg ułatwiających codzienne życie jego mieszkańców.

W ramach projektu planuje się przedsięwzięcia:

  1. Budowa windy w budynku głównym Urzędu Miasta;
  2. Adaptacja wejścia i holu głównego Urzędu (wykonanie automatyki dwóch skrzydeł drzwiowych w wejściu głównym, dostosowanie punktów przyjęć, stworzenie trzech miejsc odpoczynku, wymiana oświetlenia w holu głównym w celu podniesienia natężenia światła i tym samym jakości obsługi;
  3. Budowa infrastruktury informacyjno – komunikacyjnej, np.tablicy elektronicznej informującej o działalności urzędu, tablic prezentujących dane dotyczące lokalizacji poszczególnych pomieszczeń i ważnych punktów w urzędzie. Będą tu wykorzystane wszelkie formy przekazu poprawiające dostępność do danych (alfabet Braille’a, tyflografika, piktogramy, itp. W elementy komunikacyjno - informacyjne wyposażone będą również podległe jednostki i przestrzenie publiczne, zgodnie z opracowanymi standardami dostępności;
  4. Przygotowanie sieci znaczników miejskich. Powstanie sieć ponad 40 znaczników elektronicznych typu Totupoint. Są to rozwiązania powiązane z osobistymi urządzeniami mobilnymi typu smartfon lub tablet.
  5. Opracowanie Standardów dostępności dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego;
  6. Wdrożenie oprogramowania do transkrypcji oraz sprawdzania tekstu;
  7. Szkolenie z języka migowego dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych;
  8. Otwarte szkolenie dla kierowców komunikacji publicznej;
  9. Szkolenie z zakresu obsługi wdrożonego systemu informacyjno – komunikacyjnego;
  10. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych realizowanych w formie utrwalenia wiedzy z posługiwania się językiem migowym

Strony w dziale: