Partnerstwo

Działamy wspólnie na rzecz miasta i regionu. Umowa o partnerstwie podpisana.

Wspólnie podejmujemy działania w wyniku podpisanej 8 października 2021 r. umowy partnerskiej dotyczącej projektu finansowanego z Funduszy EOG.
Miasto, Lider Projektu wraz z partnerami: Gminą Tomaszów Mazowiecki, Filią Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz Fundacją WIDZIEĆ WIĘCEJ podejmą wspólne działania zmierzające do rozwoju miasta i regionu w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego w Programu „Rozwój Lokalny” ze środków  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 -2021.

Wśród zaplanowanych przedsięwzięć znajdują się między innymi:

  • Wytyczenie pieszo – rowerowego szlaku turystycznego na odcinku Skansen Rzeki Pilicy – Zalew Sulejowski;
  • Udrożnienie kajakowego szlaku turystycznego na rzece Pilicy na odcinku Zalew Sulejowski – Tomaszowska Przystań nad Pilicą;
  • Opracowanie kompleksowej strategii rozwoju i promocji przemysłów czasu wolnego na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki;
  • Opracowanie i wdrożenie lokalnego programu rozwoju przedsiębiorczości AKTYWNI GOSPODARCZO;
  • Podniesienie standardów dostępności w obiektach użyteczności publicznej i przestrzeni miejskiej;
  • Podniesienie standardów obsługi w zakresie dostępności w obiektach użyteczności publicznej;
  • HRABSKI OGRÓD - odtworzenie walorów środowiskowych, architektonicznych i historycznych Parku Miejskiego „Solidarność” i parku przypałacowego;
  • Opracowanie dokumentu „Standardy komunikacji i partycypacji społecznej”.

 Wszyscy partnerzy zadeklarowali merytoryczny wkład w prawidłowe wykonanie zaplanowanych działań, obejmujących zarówno wymiar środowiskowy, jak i społeczny, gospodarczy i instytucjonalny. Niezwykle ważnym elementem będzie współpraca w wymiarze dostępności.

Strony w dziale: